Productiviteit

Programmatie

 
  • Dankzij de nieuwe "QUICK MAZATROL" programmatie kan het aantal gedrukte toetsen tov zijn voorganger met 38% vermindert worden

  • Windows 8 gebaseerd voor bewegen,zoomen,schaal en het verdraaien van de 3D display

  • Rekensnelheid voor het verwerken van lange 3D programma's is 4 x sneller als met de vorige sturing

  • Nieuwe "3D Assist Functie"maakt direkte import van 3D CAD files mogelijk.Hiermee wordt de programmatietijd drastisch verkort alsook tikfouten

  • Vijf "process" basis schermen presenteren alle data in een enkele blik.Hiermee worden programmatie,toolbeheer,set-up, doorverwerkt naar de effectieve verspaning

  • De nieuwe "QUICK EIA" interface beschikt over een "high speed" simulatie van gereedschapsbanen en een analyseerfunctie om fouten op te sporen die zouden kunnen resulteren in een slechte afwerking