Yamazaki Mazak UK Ltd Privacybeleid

Inleiding

Welkom bij de privacykennisgeving van Yamazaki Mazak.
Yamazaki Mazak respecteert uw privacy en zet zich in  voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt), over uw privacyrechten en over hoe de wet u beschermt.

Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe Yamazaki Mazak uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u er toegang toe krijgt.
Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens gerelateerd aan kinderen.
Het is belangrijk dat u deze privacykennisgeving leest samen met andere privacyverklaringen of kennisgevingen van eerlijke verwerking die wij u kunnen aanbieden bij specifieke gelegenheden wanneer wij persoonlijke gegevens  over u verzamelen of verwerken, zodat u er volledig van op de hoogte bent hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en het is niet de bedoeling deze te negeren.

Controller

Yamazaki Mazak bestaat uit verschillende juridische entiteiten, waarvan u hier de details kunt vinden [https://www.mazak.com/about-mazak/]. Deze privacyverklaring wordt namens de Yamazaki Mazak Corporation Group uitgegeven. Dus wanneer we in onze privacyverklaring "Yamazaki Mazak", "wij", "ons" of "onze" noemen, verwijzen we naar het betreffende bedrijf in de Yamazaki Mazak Group verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens.
Yamazaki Mazak Corporation is de toezichthouder en verantwoordelijk voor deze website.
We hebben een Data Privacy Manager aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief aanvragen om uw wettelijke rechten uit te oefenen, zoals hieronder beschreven, neem dan contact op met de gegevensprivacybeheerder met behulp van de onderstaande details.

Contactgegevens

Onze volledige gegevens:
Volledige bedrijfsnaam: Yamazaki Mazak UK ltd
Naam of titel van de Data Privacy Manager: Mr. Tim Gane - Business Systems Director
E-mailadres: tgane@mazak.co.uk
Postadres: Badgeworth Drive, Worcester, WR4 9NF, United Kingdom
Telefoonnummer: +44 (0) 1905755755
 
U heeft op eender welk moment het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor problemen met gegevensbescherming in het land waar u zich bevindt. We zouden het echter waarderen de kans te krijgen om uw zorgen hierover te behandelen voordat u de toezichthoudende autoriteit  benadert, gelieve dan ook in eerste instantie met ons contact op te nemen.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 29/08/2018.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te brengen als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen.We hebben geen controle over de websites van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

De gegevens die we over u verzamelen

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Deze informatie bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze hebben we gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam en titel.
 • Contactgegevens omvatten adres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Transactiegegevens omvatten details van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP) adres, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in-types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook samengevoegde of geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit omhullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we persoonsgegevens bij wet moeten verzamelen, of op basis van een contract dat we bij u hebben en indien u ons die gegevens niet verstrekt als die worden gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract dat we hebben of wensen aan te gaan met u, uit te voeren (bijvoorbeeld om goederen of diensten te leveren). In dat geval moeten we mogelijk een product dat of dienst die u bij ons heeft annuleren, maar we zullen u op de hoogte stellen als dat het geval is.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteits- en contactgegevens bezorgen door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:
  • onze producten of diensten aanvraagt;
  • een account aanmaakt op onze website;
  • zich abonneert op onze service of publicaties;
  • verzoekt om promotiemateriaal naar u op te sturen;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
  • als u ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookie-beleid voor meer informatie.
 • Derden of publiek beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen, zoals hieronder uiteengezet:
  • Technische gegevens van de volgende partijen:

(a)    analyseproviders zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd;
(b)    advertentienetwerken; en
(c)    providers om informatie te zoeken.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden: Hieronder vindt u de soorten van wettelijke grondslag waarop wij zullen vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Rechtmatig belang

Het belang van onze onderneming bij het leiden en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen u de beste service / het beste product en de beste en meest veilige ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden onderdrukt door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of vereist zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze rechtmatige belangen beoordelen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van het contract

Verwerking van uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt of om stappen te ondernemen, op uw verzoek, voordat u een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting

Verwerking van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderhevig zijn.

Toestemming

Over het algemeen zijn we niet afhankelijk van toestemming als wettige basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van directe marketingcommunicatie van derden aan u via e-mail of sms. U heeft het recht om op elk gewenst moment de toestemming voor marketing in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder , in een tabel, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgrondslagen we afhankelijk zijn om dit te doen. We hebben ook vastgesteld waar onze wettige belangen liggen.

Weet  dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer meer dan één reden is beschreven in de onderstaande tabel.

Doel / Activiteit Type gegevens Wettelijke basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belangst
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteit
(b) Contact
Nakoming van een contract met u
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze activiteiten, het leveren van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om onze relatie met u te onderhouden, waaronder:
(a) U op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) U vragen een beoordeling achter te laten of een vragenlijst in te vullen
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie
(a) Nakoming van een contract met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken)
Om u relevante website-inhoud en advertenties aan te bieden en de effectiviteit van deze advertenties te meten of te begrijpen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(f) Technisch
Noodzakelijk voor onze wettelijke belangen (om te bestuderen hoe onze klanten onze producten / diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien evenals onze marketingstrategie)
Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten / diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch
(b) Gebruik
Noodzakelijk voor onze wettelijke belangen (om de types klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden en om ons bedrijf te ontwikkelen evenals onze marketingstrategie)
Om suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten / diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Marketing

We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame. We hebben de volgende controlemechanismen voor persoonlijke gegevens ingesteld:

Promotie aanbiedingen van ons

We kunnen uw identiteits-, contact-, technische- en gebruiksgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat mogelijk voor u van belang zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (dit is wat we marketing noemen).
U zal van ons marketingcommunicatie ontvangen als u bij ons informatie hebt gevraagd of goederen of diensten bij ons hebt gekocht en u zich in beide gevallen niet hebt afgemeld om marketing te ontvangen.

Marketing van derden

We krijgen uw uitdrukkelijke toestemming voor opt-in voordat we uw persoonlijke gegevens delen voor marketingdoeleinden met bedrijven buiten de Yamazaki Mazak-bedrijvengroep.

Afmelden

U kunt ons of derde partijen op elk moment vragen om te stoppen met het verzenden van marketingberichten door op eender welk moment contact met ons op te nemen.
Als u ervoor kiest om u af te melden voor het ontvangen van marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop van een product / dienst, garantieregistratie, product-/ dienstervaring of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, hou er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Wijziging van het doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.
Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt.
Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de partijen die hieronder worden uiteengezet voor de doeleinden die zijn toegelicht in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

Interne derde partijen

Andere bedrijven in de Yamazaki Mazak Group, die gevestigd zijn in Japan, de VS, Canada, Mexico, Brazilië, de EU, Turkije, Rusland, China, Taiwan, Zuid-Korea, Singapore, Thailand, India, Indonesië, Vietnam en Maleisië

Externe derde partijen

Service providers in Europa, Japan en de VS. Zij leveren IT- en systeembeheerdiensten. 
Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, boekhouders en verzekeraars gevestigd in Europa die advies, bankzaken, juridische-, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen. 
Regelgevende instanties en andere autoriteiten die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten eisen.
Derden die we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa aan te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of kunnen we met hen fuseren. Als er iets verandert aan ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring vermeld staat.

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Internationale transfers

We delen uw persoonlijke gegevens binnen de Yamazaki Mazak Group. Dit betekent dat uw gegevens buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG) worden overgedragen.
Zowel wij als veel van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG), dus de verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EEG met zich meebrengen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens uit de EEG overdragen, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming genieten door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt geïmplementeerd:

 • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die dezelfde bescherming bieden aan persoonsgegevens als in Europa.
 • Wanneer wij providers gebruiken die in de VS of Japan gevestigd zijn, kunnen we gegevens aan hen overdragen als zij deel uitmaken van het Privacy Shield, dat vereist dat zij vergelijkbare bescherming bieden aan persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa, Japan en de VS.

Als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overzetten van uw persoonlijke gegevens uit de EEG, neem dan contact met ons op.

Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd worden of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke reden hebben om dit te weten. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonsgegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

Het bewaren van gegevens

Hoe lang gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens enkel zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen en met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn beschikbaar als u contact met ons opneemt.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie [Verzoek om verwijdering] hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht op gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om:

Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek voor een persoon"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen. Deze redenen zullen u, indien van toepassing, op het moment van uw aanvraag worden meegedeeld.

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie op grond waarvan u bezwaar wilt maken tegen het verwerken, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben, die uw rechten en vrijheden opheffen, om uw informatie te verwerken.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) wanneer u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u bezwaar hebt gemaakt tegens ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we doorslaggevende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij. Wij zullen u, of een derde partij die u heeft gekozen, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarvan we de informatie hebben gebruikt om een contract met u te sluiten.

Toestemming herroepen op eender welk moment waarop we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We zullen u adviseren, op het moment dat u uw toestemming herroept, als dit het geval is.
Mocht u een van de bovenstaande rechten willen uitoefenen, contacteer ons dan.

Normaal gesproken zijn er geen kosten

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij van u nodig kunnen hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben deze te ontvangen. We kunnen u ook contacteren om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand te reageren op alle rechtmatige verzoeken. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dat geval zullen we u verwittigen en u op de hoogte houden.


Yamazaki Mazak Corporation Cookiebeleid

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bezorgen wanneer u onze website bezoekt en het stelt ons ook in staat onze site te verbeteren. Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

We gebruiken de volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze site, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsservices.

Analytische- / prestatiecookies. Deze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Functionaliteitscookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).

Targeting cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de daarop getoonde advertenties relevanter te maken met betrekking tot uw interesses. We kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.

In de onderstaande tabel kunt u meer informatie vinden over de individuele cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Naam Doel

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

Met deze cookies kunnen we onze doelgroepgrootte en ons gebruikspatroon schatten.

_hjincludedinSample

_hjincludedinSample

Deze cookie is essentieel voor het tellen van het unieke aantal bezoekers.

webinarRegistration,

webinarRegistration,

Deze cookie slaat informatie op over registratie in webinars.
answeredPolls

answeredPolls

Deze cookie slaat informatie op over uw voorkeuren en stelt ons in staat om onze site aan te passen en u aanbiedingen te doen die gericht zijn op uw individuele interesses.

cookieconsent_status

cookieconsent_status

Deze cookie slaat de informatie op dat u ons cookie-gebruik heeft geaccepteerd.
.ASPXAUTH .ASPXAUTH Verificatiecookie slaat gebruikerslogingegevens op.

 

Houd er rekening mee dat derden (inclusief bijvoorbeeld advertentienetwerken en leveranciers van externe diensten zoals webverkeeranalyseservices) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische- / prestatiecookies of targeting cookies.

U blokkeert cookies door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies), hebt u mogelijk geen toegang tot onze site of delen ervan.

Met uitzondering van essentiële cookies vervallen alle cookies na 365 dagen.

Vragen over dit beleid

Vragen over dit beleid moeten worden gericht aan de website-coördinator van Yamazaki Mazak UK Ltd op​ mazakinfo@mazak.co.uk