Digitaal privacybeleid Yamazaki Mazak UK Ltd

Praktijken met betrekking tot digitale privacy van Yamazaki Mazak UK Ltd - Uw privacy is onze prioriteit.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit beleid omvat de informatiepraktijken met betrekking tot de website van Yamazaki Mazak UK Ltd www.mazakeu.be (‘Website’), met inbegrip van het type informatie dat wordt verzameld en gevolgd, hoe de informatie wordt gebruikt en met wie de informatie wordt gedeeld.
Dit beleid omvat (samen met onze gebruiksvoorwaarden) de basis waarop persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons bezorgt door ons zal worden verwerkt.  Lees het volgende zorgvuldig zodat u onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de manier waarop wij ermee omgaan, begrijpt. Door onze Website te bezoeken, gaat u akkoord en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.
In het kader van de Britse Data Protection Act 1998 (de ‘Act’) is de gegevensbeheerder Yamazaki Mazak UK Ltd uit Badgeworth Drive, Worcester WR4 9NF.

Informatie die wij over u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons bezorgt. U kunt ons informatie over uzelf bezorgen door formulieren op onze Website in te vullen of door telefonisch, via e-mail of op een andere manier met ons te communiceren. Dit kan informatie betreffen die u bezorgt wanneer u met ons communiceert, informatie die vereist is om een bestelling te verwerken of om u een dienst te verstrekken, informatie die u bezorgt wanneer u een probleem met onze Website rapporteert enz. De informatie die u ons bezorgt, kan onder meer uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn, of andere informatie die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren.
 • Informatie die wij over u verzamelen. Telkens wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij mogelijk automatisch de volgende informatie:
  • technische informatie, met inbegrip van het internetprotocoladres (IP-adres) dat gebruikt wordt om uw computer te verbinden met het internet, het type en de versie van uw browser, uw tijdzone-instelling, de types en versies van uw browserinvoegtoepassingen, uw besturingssysteem en -platform;
  • informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige URL (Uniform Resource Locator)-clickstream naar, doorheen en vanaf onze Website (inclusief de datum en tijd), producten die u bekeken of gezocht hebt, paginaresponstijden, downloadfouten, de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (bv. scrollen, clicks en muisaanwijzingen), methodes die u gebruikt hebt om de pagina te verlaten en telefoonnummers die u gebruikt hebt om het nummer van onze klantendienst te bellen;
  • soms biedt Yamazaki Mazak UK Ltd een gepersonaliseerde URL aan die de bezoeker naar een gepersonaliseerde webpagina leidt. Een dergelijke gepersonaliseerde URL is eenvoudig te identificeren. Door op deze koppeling te klikken en naar de gepersonaliseerde webpagina te gaan, gaat u ermee akkoord dat Yamazaki Mazak UK Ltd informatie over uw sessiebezoeken verzamelt. Wij gebruiken deze informatie zodat wij u informatie kunnen bezorgen die afgestemd is op uw interesses. Als u niet wilt dat informatie op deze manier wordt gebruikt, kunt u beter niet op deze gepersonaliseerde URL’s klikken.
 • Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen. Wij kunnen informatie over u ontvangen als u gebruikmaakt van eender welke van de andere websites die beheerd worden door Yamazaki Mazak UK Ltd of door onze gelieerde ondernemingen, of andere diensten die wij verstrekken. In dat geval brengen wij u er bij het verzamelen van die informatie van op de hoogte dat deze intern gedeeld kan worden en gecombineerd kan worden met gegevens die wij op deze Website hebben verzameld. Wij werken ook nauw samen met derden (onder meer zakenpartners, onderaannemers voor technische diensten, leveranciers van analysediensten, leveranciers van zoekinformatie). Wij zullen u ervan op de hoogte brengen als wij van hen informatie over u ontvangen en voor welke doeleinden wij die informatie willen gebruiken.

Waarvoor wordt de informatie gebruikt?

We gebruiken de informatie die wij over u bijhouden op de volgende manieren:

 • Informatie die u ons bezorgt. Wij zullen deze informatie gebruiken:
  • om onze verplichtingen die voortvloeien uit eventuele contracten die wij met u aangegaan hebben na te komen en u de gevraagde informatie, producten en diensten te bezorgen;
  • om u informatie te bezorgen over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die gelijkaardig zijn aan deze die u al gekocht hebt of waarnaar u al geïnformeerd hebt;
  • om u informatie te bezorgen, of geselecteerde derden de toestemming te geven u informatie te bezorgen, over goederen of diensten waarvan wij denken dat deze u zouden kunnen interesseren. Als u een bestaande klant bent, zullen wij alleen elektronisch contact met u opnemen (via e-mail of sms) met informatie over goederen en diensten die gelijkaardig zijn aan deze die het voorwerp uitmaakten van een vorige verkoop of onderhandelingen met betrekking tot een verkoop aan u. Als u een nieuwe klant bent, en wanneer wij bepaalde geselecteerde derden de toestemming geven om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) alleen elektronisch contact met u opnemen als u hiermee ingestemd hebt op het formulier dat wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen;
  • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze dienstverlening;
  • om te garanderen dat de inhoud van onze Website voor u en uw computer zo efficiënt mogelijk weergegeven wordt.
 • Informatie die wij over u verzamelen. Wij zullen deze informatie gebruiken:
  • om onze Website te beheren en voor interne handelingen, waaronder het oplossen van problemen, analyseren van gegevens, uitvoeren van tests, voeren van onderzoek, opstellen van statistieken en houden van enquêtes;
  • om onze Website te verbeteren om te garanderen dat inhoud voor u en uw computer zo efficiënt mogelijk weergegeven wordt;
  • om het mogelijk te maken voor u om wanneer u dat wilt deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst;
  • als deel van onze inspanningen om onze Website veilig te houden;
  • om de efficiënte van advertenties die wij u en anderen aanreiken te meten of te begrijpen, en u relevante advertenties te kunnen bezorgen;
  • om u en andere gebruikers van onze Website suggesties en aanbevelingen te geven omtrent goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.
 • Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen. Mogelijk zullen wij deze informatie combineren met informatie die u ons bezorgt en die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden (afhankelijk van de soort informatie die wij ontvangen).

Vrijgeven van uw informatie

U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke informatie delen met bedrijven van Yamazaki Mazak Corporation (dit betekent met het moederbedrijf en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de Britse UK Companies Act 2006) en andere geselecteerde derde partijen, waaronder:

 • zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor het uitvoeren van eender welk contract dat we met u aangaan;
 • leveranciers van analysediensten en zoekinformatie die ons helpen met het verbeteren en optimaliseren van onze Website.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie onthullen aan derden:

 • bij een eventuele verkoop of aankoop van bedrijven of activa. In dat geval is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan de toekomstige verkoper of koper van deze bedrijven of activa;
 • indien Yamazaki Mazak UK Ltd of nagenoeg al zijn activa verworven worden door een derde partij. In dat geval zullen de persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard een van de overgedragen activa worden;
 • indien wij verplicht worden om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of met anderen te delen om aan een wettelijke verplichting te kunnen beantwoorden, de gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten met betrekking tot onze Website af te dwingen of toe te passen, of de rechten, het eigendom of de veiligheid van Yamazaki Mazak Corporation, onze klanten of anderen te vrijwaren. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en risicoverlaging bij kredietverstrekking.

Waar slaan wij uw persoonlijke gegevens op?

De gegevens die wij over u verzamelen kunnen overgezet worden naar en bewaard worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Ze kunnen ook verwerkt worden door personeelsleden die buiten de EER actief zijn maar voor ons of een van onze leveranciers werken. Deze personeelsleden kunnen onder meer instaan voor het afwerken van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verstrekken van ondersteuning. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking. Yamazaki Mazak UK Ltd zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet nooit helemaal veilig. Hoewel wij er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die overgedragen worden naar onze Website niet garanderen. U doet elke overdracht dus op eigen risico. Zodra wij uw informatie ontvangen hebben, passen wij strenge procedures en beveiligingsfuncties toe om ongemachtigde toegang te voorkomen.

Veiligheid en kwaliteit van informatie

Wij willen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijk identificeerbare informatie beschermen. Wij hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om ons te helpen uw informatie veilig, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Wij doen de nodige inspanningen om uw vragen met betrekking tot het corrigeren van onnauwkeurigheden in uw persoonlijke informatie tijdig te beantwoorden. Om onnauwkeurigheden in uw persoonlijke informatie te corrigeren, dient u het bericht met daarin de onnauwkeurigheden terug te sturen naar de afzender met meer informatie over de gevraagde correcties.

Cookies, webbakens en andere technologieën

Onze Website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons u een goede ervaring te bieden wanneer u door onze Website bladert en helpt ons ook onze site te verbeteren.
Een cookie is een klein bestand met daarin letters en cijfers dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die overgezet wordt naar de harde schijf van uw computer.
Wij gebruiken de volgende cookies:
Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze Website. Deze omvatten onder meer cookies die het mogelijk maken om u aan te melden op beveiligde delen van onze Website.
Analyse-/prestatiecookies. Deze maken het ons mogelijk om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen, en om te zien hoe bezoekers tijdens het gebruik doorheen onze Website navigeren. Dit helpt ons de manier waarop onze Website werkt te verbeteren door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden waarnaar ze op zoek zijn.
Functionaliteitscookies. Hiermee kunnen wij u herkennen wanneer u onze Website opnieuw bezoekt. Dit stelt ons in staat onze inhoud op u af te stemmen, u persoonlijk te verwelkomen en uw voorkeuren te onthouden.
Richtcookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze Website, de pagina’s die u hebt bezocht en de koppelingen waarop u hebt geklikt. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze Website en de advertenties die erop worden weergegeven meer af te stemmen op uw interesses. Wij kunnen deze informatie voor dit doeleinde ook delen met derde partijen.


In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de individuele cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken:

Cookie Naam Doeleinde

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

Deze cookies stellen ons in staat de grootte van ons publiek en hun gebruikspatroon in te schatten.

_hjincludedinSample

_hjincludedinSample

Deze cookie is essentieel voor het tellen van het aantal unieke bezoekers.

webinarRegistration,

webinarRegistration,

Deze cookie bewaart informatie over registraties voor webinars.
answeredPolls

answeredPolls

Deze cookie bewaart informatie over uw voorkeuren en maakt het ons dus mogelijk om onze site aan te passen aan uw wensen en u aanbiedingen te tonen die afgestemd zijn op uw interesses.

cookieconsent_status

cookieconsent_status

Deze cookie registreert dat u ons gebruik van cookies hebt aanvaard.
.ASPXAUTH .ASPXAUTH Een verificatiecookie slaat aanmeldingsgegevens op.

 

U kunt cookies blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt blokkeren. Als u uw browserinstellingen echter gebruikt om alle cookies te blokkeren (ook de essentiële cookies), is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot (delen van) onze site.
Met uitzondering van essentiële cookies verlopen alle cookies na 365 dagen.

Privacytechnologie

Technologie zal u steeds meer helpen meer controle te hebben over uw persoonlijke informatie, en zal organisaties helpen hun privacypraktijken en -beleidsregels te beheren. Als leverancier van informatietechnologie ondersteunt Yamazaki Mazak UK Ltd actief de ontwikkeling van privacytechnologieën die helpen deze doelstellingen te bereiken en zorgen voor meer vertrouwen in de manier waarop er omgegaan wordt met persoonlijke informatie. Er zijn producten en diensten beschikbaar die helpen uw privacy te vrijwaren wanneer u op het web surft.
Zie www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml  voor een overzicht van heel wat privacytools. Merk op dat Yamazaki Mazak UK Ltd deze tools niet formeel geëvalueerd heeft.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij brengen u normaal gezien op de hoogte (voor wij uw gegevens verzamelen) indien wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of uw informatie voor dergelijke doeleinden aan derde partijen te onthullen. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via websupport@mazak.co.uk
Onze Website kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een koppeling naar een van deze websites volgt, houdt er dan rekening mee dat deze websites een eigen privacybeleid hebben en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot deze beleidsregels. Lees deze beleidsregels voor u persoonlijke gegevens doorgeeft via deze websites.

Toegang tot informatie

U hebt het recht informatie die over u wordt bijgehouden te raadplegen. Aanvragen om deze informatie in te zien, kunnen onderhevig zijn aan eventuele vergoedingen en/of terugbetalingen van kosten om u de details te bezorgen met betrekking tot de informatie die wij over u bijhouden, zoals voorgeschreven door de ‘Act’ en/of eventuele andere toepasselijke wetten en/of regelgevingen.

Kennisgeving van veranderingen

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 03.06.17. Yamazaki Mazak UK Ltd behoudt zich het recht voor om dit document om het even wanneer aan te passen.  Raadpleeg ons privacybeleid regelmatig opnieuw om te zien of het beleid werd geüpdatet of aangepast.

Vragen met betrekking tot dit beleid

Vragen met betrekking tot dit beleid moeten gericht worden aan de websitebeheerder van Yamazaki Mazak UK Ltd via wesupport@mazak.co.uk.