Connectiviteit

Integratie van fabrieksmanagement

  • Verschillende interfaces(Ethernet IP,Profibus en C-Clink) zorgen voor een snelle verbinding met randapparatuur zoals geautomatiseerde cellen en meetsystemen

  • Ondersteund MT Connect met open bron en een royalty-vrij produktie protocol

  • Smooth Process Support(SPS) is de naam voor Mazak's nieuwe fabrieks management software

  • De operationele status en info aangaande onderhoud kunnen geannalyseerd en "gemanaged"worden door een desktop of mobiele telefoon via Smooth Monitor Software

  • Mogelijkheid tot centraal management en het delen van produktie data

  • Informatie over operationele status en onderhoudstatus worden verzameld.Hieruit wordt effectieve status verkregen.Deze info wordt gebruikt om de productiviteit te verbeteren

  • Potentiele fout oorzaken kunnen direct naar kantoorapparatuur verzonden worden.