‘Investeren houdt de kostprijs laag’

Precies vier jaar nadat Doeschot in een fiberlasersnijmachine inves-teerde, is deze alweer ingeruild voor een nieuwe. Het constructie- en plaatwerkbedrijf uit Hengevelde snijdt met een van de eerste Mazak 10 kW fiberlasers in Nederland.“Wij houden ons machinepark jong, zodat we voorop blijven lopen qua technologie”, zegt Roy Doeschot, die samen met zijn broer Martijn het familiebedrijf leidt.

Het Twentse bedrijf is de afgelo-pen jaren zodanig gegroeid, dat er ondertussen een tweede vestiging is bijgekomen, ook in Hengevelde. “We hebben de staalbouw gescheiden van het lasersnijden en het lichtere constructiewerk. Dat zorgt voor meer rust hier”, legt Doeschot uit. Hij leidt de locatie waar al het lasersnijwerk wordt gedaan en waar voor zowel de staalbouw als voor derden plaatwerk wordt gekant en constructies worden gelast. Het afgelopen corona-jaar is het familiebedrijf goed doorge-komen, mede doordat Doeschot complete bedrijfsgebouwen voor klanten realiseert. “We mogen zeker niet klagen.” Ook dit jaar loopt het goed, afgezien van de stijgende mate-riaalprijzen en soms problemen met beschikbaarheid van materiaal.

Van 6 naar 10 kW

Inmiddels heeft Doeschot geïnves-teerd in een nieuwe lasersnijmachi-ne, een Mazak Optiplex 3015 Fiber III met een vermogen van 10 kW. Deze volgt de vier jaar oude 6 kW fiberlaser van Mazak op. Doeschot: “Na 15.000 productie-uren was de machine aan groot onderhoud toe. Dan moet je de afweging maken of je daarin investeert of in een nieuwe, krachtigere machine.” Het lasersnij-den is het hart van de beide me-taalbedrijven: als hier de productie stilvalt, gebeurt dat een paar dagen later in het hele bedrijf. “Machines die je veel gebruikt, moet je up-to-da-te houden”, legt hij uit. De positieve ervaringen die het metaalbedrijf de afgelopen jaren met de fiberlasersnij-machine heeft opgedaan, hebben het hem makkelijker gemaakt een beslis-sing te nemen. “We hebben toen voordeel gehaald uit de overstap van CO2 naar fiber. Nu halen we voordeel uit de sterkere laserbron. Het kost wel geld als je een nog jonge machi-ne wegdoet, maar de investering is niet zo megagroot. Bovendien lopen we nu met de 10 kW lasersnijma-chine volop mee met de laatste ont-wikkelingen.” De krachtige Mazak Optiplex 3015 Fiber III bij Doeschot is een van de eerste lasersnijmachines van deze nieuwe generatie die Mazak in Nederland heeft geïnstalleerd. Doeschot denkt dat deze aanpak de enige manier is om mee te kunnen blijven komen met de markt. “Soms zie ik zulke lage prijzen in de markt dat het eigenlijk niet normaal is. Je moet dus blijven investeren in nieuwe technologie.”

Lees meer