Werktuigmachine CADCAM-systeem

MAZATROL CAM – Programma's kunnen op ieder moment gemaakt, bewerkt en gecontroleerd worden op kantoor

De operator kan de MAZATROL CAM eenvoudig gebruiken omdat de werkmethode hetzelfde is als de CNC van een machine.

MAZATROL SMOOTH     

SMOOTH TECHNOLOGY incorporates the new MAZATROL SMOOTHX CNC alongside new machine hardware and servo systems to deliver an improved operator experience, faster machining times and further integrate CNC into the overall factory management system. The result is a breakthrough in CNC which uses intuitive operations in a similar manner to smartphones and tablets.     

Read more

MAZATROL Matrix CAM 2

Op kantoor kunnen programma's worden gemaakt alsook controle op interferentie met de Matrix CAM 2

MAZATROL CAM Smart 2

De programmatie en programmatiecontrole kan op het kantoor worden uitgevoerd.

Laser CADCAM System

Mazak CADCAM Systemen – Essentiële werktuigen om de laserbewerkingproductiviteit te verbeteren

Mazak software geeft de optimale bewerkingsomstandigheden om productiviteit te maximaliseren

CADCAM Productiesysteem

SMART Systeem

Innovatief CADCAM systeem dat 3D solid modellen gebruikt. Zelfs een onervaren bediener kan eenvoudig NC-programma's maken voor complexe vormen van 3D-modellen tot het verhogen van het gebruik van de lasermachine.

3D CADCAM Systeem

SPACE CAM

3D CAD-bestanden kunnen geïmporteerd en gebruikt worden om in de kortste tijd snijprogramma's te maken. Dezelfde gegevens kunnen gebruikt worden om de snijprogramma's automatisch te gebruiken om opspancomponenten te maken voor het werkstuk.

MAZAK CYBER PRODUCTIECENTRUM

Uitgebreid fabrieksbeheer software

Door een netwerk te gebruiken, kan deze software direct uw fabriek beheren door toegang te geven tot de machinegegevens, bewerkingsprogramma's, spangegevens, werktuiggegevens, productieplannen en andere informatie

Cyber werktuigbeheer

Uitvoerige controle over alle gereedschapsgegevens van een netwerk minimaliseert de tijd zonder verspanen vanwege de gereedschapsinstellingen.

Cyber Planner

Het duidt goed alle jobs aan op alle machines en de geschatte uitvoeringsduur als er nieuwe taken worden toevoegd.

Cyber Monitor

Geschikte controle over de werking van de machine en taakstatus op kantoor of op een externe locatie.

SIEMENS TECHNOLOGIE

De toonaangevende Mazak machines

VTC-800/30SR
VTC-800/20SR
VTC-800/30SDR
VARIAXIS i-500
VARIAXIS i-600
INTEGREX e-500H II
INTEGREX e-670H II
zijn nu verkrijgbaar met de nieuwste SINUMERIK 840D sl CNC technologie.

SINUMERIK is simpel te besturen en biedt veel innoverende functies en technologiecycli voor kostenbesparende productie. De programmeringsmethode is altijd de juiste voor uw behoeften, productie van klein tot grote series, voor simpele tot complexe werkstukken. SINUMERIK is een productief CNC-systeem voor elke technologietoepassing.

MEER INFO